Balthasar Hubmaier i njegovih osamnaest teza

Danijel Časni Biblijski institut, Zagreb dcasni@bizg.hr UDK:276:27-722 Pregledni članak Primljeno: 2, 2018. Prihvaćeno: 3, 2018. Sažetak U radu se govori o istaknutom anabaptističkom reformatoru Balthasaru Hubmaieru koji je svojim djelima dao značajan doprinos razvoju ranoga anabaptističkog pokreta. 2018. godine se prisjećamo 490. godišnjice njegove smrti spaljivanjem na lomači zbog vjerskih uvjerenja. U radu se predstavlja…

Posvećenje kroz spoznaju i oponašanje u Poslanici Filipljanima

Miroslav Balint-Feudvarski Baptistička crkva Radosne vijesti, Nova Gradiška mbalint.feudvarski@gmail.com UDK:2.182:27-246 Izvorni znanstveni članak Primljeno: 1, 2018. Prihvaćeno: 3, 2018. Sažetak Kroz cijeli Novi zavjet nalazimo poticaje da oponašamo ili slijedimo primjer Krista, Pavla, pa čak i nekih drugih pobožnih ljudi. U Poslanici Filipljanima nalazimo taj poticaj da oponašamo, pripojen Pavlovoj teologiji progresivnog posvećenja. Posvećenje je…

Isus iz evanđelja i Isus danas

Ervin Budiselić Biblijski institut, Zagreb ebudiselic@bizg.hr UDK:27-31:277.4:279.15:141.78 Pregledni članak Primljeno: 1, 2018. Prihvaćeno: 2, 2018. preuzmi članak Sažetak Započevši navođenjem suvremenih prevladavajućih vrijednosti tolerancije, dijaloga i političke korektnosti, članak analizira Isusov govor i učenja u sinoptičkim evanđeljima u svjetlu navedenih vrijednosti. Prvo, članak analizira Isusov govor o ljubavi, a nakon toga usmjerava se na njegov…

Isus iz evanđelja i Isus danas

E. Budiselić: Isus iz evanđelja i Isus danas Isus iz evanđelja i Isus danas Ervin Budiselić Biblijski institut, Zagreb ebudiselic@bizg.hr Sažetak UDK:27-31:277.4:279.15:141.78 Pregledni članak Primljeno: 1, 2018. Prihvaćeno: 2, 2018. Preuzmi pdf Započevši navođenjem suvremenih prevladavajućih vrijednosti tolerancije, dijaloga i političke korektnosti, članak analizira Isusov govor i učenja u si- noptičkim evanđeljima u svjetlu navedenih…

Potreba i mogućnosti evangelizacije putem interneta

Danijel Časni Biblijski institut, Zagreb dcasni@bizg.hr UDK: 2-766:316-774 Izvorni znanstveni članak Primljeno: 1, 2019. Prihvaćeno: 2, 2019. Sažetak Evangelizacija putem interneta, u današnjem društvu tehnološkog napretka, primjeren je alat za naviještanje Radosne vijesti. Upotrebom interneta, Crkva komunicira na lokalnoj razini u svojoj mjesnoj crkvi, ali i šire na globalnoj razini, ostvarujući pritom svoje poslanje naviještanja…

Narativ i moralni diskurs o braku u Knjizi o Tobiji

Boris Beck1Fakultet političkih znanosti Zagrebboris.beck@fpzg.hr UDK 27-245;2-555Izvorni znanstveni članak https://doi.org/10.32862/k1.12.2.2preuzmi pdf Sažetak2 Knjiga o Tobiji napisana je oko 3. st. pr. Kr. Kanonskom je smatraju kato- lici i pravoslavni, a protestanti i Židovi ne. Pripovijest nije historijska, nego fiktivna, vrlo dinamične fabule, pri čemu sadrži brojne pouke u starozavjet- nom duhu, napose deuteronomističke teologije. Brak…