Svezak 16, broj 1 (2022)

Sadržaj Puni tekst
Pojam krvi u Starome zavjetu: krv koja čisti i krv koja onečišćuje

(str. 7-30)

Dalibor Kraljik
Izvorni znanstveni članak

PDF
Metaforizacija prostora u biblijskim Psalmima: duhovno kretanje živih i mrtvih

(str. 31-43)

Danijel Berković, Boris Beck
Pregledni rad

PDF
Propovijedanje u liturgijskom kontekstu

(str. 45-67)

Enoh Šeba
Pregledni rad

PDF
Barthov nauk o providnosti

(str. 69-80)

Beneamin Mocan
Pregledni rad

PDF
Jednostavan način molitve. Za dragog prijatelja 1535.

(str. 83-99)

Martin Luther
Ostalo

PDF
Timothy Keller. Razmetni Bog – obnova srca kršćanske vjere

(str. 103-106)

Danijel Časni
Recenzija, prikaz

PDF
Ervin Budiselić. Postanak 1-12: Biblija u malome

(str. 106-110)

Mario Kushner
Recenzija, prikaz

PDF
David R. Helm. Ekspozicijsko propovedanje

(str. 110-115)

Ervin Budiselić
Recenzija, prikaz

PDF
John Wesley. Jednostavan prikaz usavršavanja kršćanina

(str. 115-117)

Vatroslav Župančić
Recenzija, prikaz

PDF
J. T. English. Deep Discipleship: How the Church Can Make Whole Disciples of Jesus

(str. 118-124)

Ervin Budiselić
Recenzija, prikaz

PDF