O časopisu

Naziv: Kairos: Evanđeoski teološki časopis

Jezik: Hrvatski

Izdavači:

Glavni urednik: dr. sc. Ervin Budiselić, ebudiselic@bizg.hr, orcid.org/0000-0003-1743-4203

Pomoćni urednik: dr. sc. Dalibor Kraljik;  dalibor.kraljik@evtos.hr, orcid.org/0000-0002-7163-8568

Tajnica: Željka Strejček; zstrejcek@bizg.hr

ISSN 1846-4580 (tiskano hrvatsko izdanje)

ISSN 1848-2503 (online hrvatsko izdanje)

UDK 27-1/277

DOI Kairos: Evanđeoski teološki časopis –  https://doi.org/10.32862/k1

Prva godina izlaženja: 2007

Znanstveno područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: teologija

Kategorija: A2 časopis prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Email: kairos@bizg.hr

Naklada: 350 primjeraka

Ciljevi i područja

Kairos: Evanđeoski teološki časopis hrvatski je znanstveni časopis koji obrađuje biblijske, teološke i religijske teme. Časopis objavljuje radove u područjima: Biblije, biblijske teologije, sistematske teologije, primijenjene teologije, crkvene povijesti i kršćanske etike, kao i osvrte na knjige. Svojim sadržajem Kairos donosi biblijsku i teološku perspektivu raspravama u akademskoj, crkvenoj i društvenoj zajednici, prvenstveno u hrvatskom i europskom kontekstu, ali i šire.

Indeksiranje i referiranje

Časopis se navodi u bazama:

  • Academic Journals Database – od 2012. g.
  • Academic Search Complete (EBSCO) – od 2012. g.
  • Academic Search Ultimate (EBSCO) – od 2012. g.
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – od 2007. g.
  • Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – od 2020. g.
  • ERIH PLUS – od 2020. g.
  • HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – od 2008. g.
  • Religious & Theological Abstracts (Myerstwon, USA) – od 2010. g.