O časopisu

Naziv: Kairos: Evanđeoski teološki časopis

Jezik: Hrvatski

Izdavači:

Urednik: dr. sc. Ervin Budiselić, e-mail: ebudiselic@bizg.hr

ISSN 1846-4580 (Tiskano hrvatsko izdanje)

ISSN 1848-2503 (Online hrvatsko izdanje)

UDK 27-1/277

DOI Kairos: Evanđeoski teološki časopis –  https://doi.org/10.32862/k1

Prva godina izlaženja: 2007

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Teologija; Povijest

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Email: kairos@bizg.hr

Ciljevi i područja

Kairos: Evanđeoski teološki časopis znanstveni je časopis koji se bavi pitanjima evanđeoskog kršćanstva uz otvorenost prema drugim temama i disciplinama. Časopis objavljuje članke iz područja biblijske, sustavne i primijenjene teologije, etike, povijesti Crkve, života Crkve, sociologije religije, filozofije i psihologije. Časopis također objavljuje interdisciplinarne članke. Časopis objavljuje znanstvene radove koji su svrstani u sljedeće kategorije: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, izlaganje sa znanstvenog skupa ili konferencijsko priopćenje i stručni članak.

Indeksiranje i referiranje

Časopis se navodi u bazama:

  1. Academic Journals Database
  2. Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  3. Academic Search Ultimate (EBSCO)
  4. Academic Search Complete (EBSCO)
  5. ERIH PLUS
  6. HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
  7. Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu