Izjava otvorenog pristupa, licenca i autorska prava

Izjava otvorenog pristupa, licenca i autorska prava

Kairos: Evanđeoski teološki časopis je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno licenciji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0 International).

Iako je Kairos časopis otvorenog pristupa, objavom svojih radova u Kairosu, autori prenose autorska prava na izdavača.

Politika samoarhiviranja

Politika samoarhiviranja indeksirana je u bazi SHERPA/RoMEO gdje je vidljivo da časopis podržava plavu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti izdavačku verziju rada).

Naknade (APC – Article Processing Charge)

Časopis autorima ne naplaćuje predaju niti objavu radova (APC).

Cijena i pretplata 

Kairos ne naplaćuje pretplatu na časopis.