Politika ispravljanja i poricanja objavljenog rada

Ispravljanje podataka u objavljenom radu

Autori rada snose odgovornost za točnost objavljenih podataka. Svi ispravci u radu moraju biti napravljeni prije objavljivanja broja, stoga autor za korespondenciju dobiva digitalni probni otisak koji mora pregledati i te unijeti eventualne ispravke u roku od 3 radna dana. Ako usprkos tome autori pronađu veću grešku u objavljenom radu, ispravak se dostavlja uredništvu (erratum), te ono o istoj obavještava čitatelje u prvom sljedećem broju.

Povlačenje objavljenog rada

Ako autori nakon objavljivanja uoče manjkavost u svom radu koja utječe na ponovljivost istraživanja i točnost rezultata, tada mogu povući rad, pri čemu se online verzija rada označava oznakom „povučen od strane autora“. Poveznica na povučeni rad će i dalje biti aktivna, no oznaka na radu će jasno naznačiti da je rad povučen od strane autora. Ako urednici, recenzenti ili čitatelji uoče da je rad (ili dio rada) već objavljen, da su podaci u radu lažirani ili da istraživanje nije provedeno u skladu s etičkim načelima, uredništvo će razmotriti prijavu te ako se utvrdi da su autori prekršili etička načela povući rad, pri čemu će rad biti označen s „povučen od strane uredništva“.  Poveznica na povučeni rad će i dalje biti aktivana, no oznaka na radu će jasno naznačiti da je rad povučen od strane urednika. Svaki postupak povlačenja objavljenog rada obavlja se u skladu s COPE smjernicama za ispravljanje i poricanje (Committee on Publication Ethics).