Prijava članka

Opće informacije

 1. Autori zadržavaju moralna autorska prava, a izdavaču, njegovim sljednicima i predstavnicima neisključivo prenose:
   • pravo na objavljivanje rada (tiskanje i prodaju) u tiskanom i online (digitalnom) formatu
   • pravo distribucije rada
   • pravo stavljanja rada na raspolaganje javnosti
   • pravo prerade.
 2. Autori također dodjeljuju izdavaču pravo prve objave rada u skladu s licencom Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0 International). Time omogućuju drugima da rad ili dijelove rada slobodno dijele (kopiraju i redistribuiraju na bilo kojem mediju ili formatu) te prilagođavaju (prerađuju, prilagođavaju i dorađuju u bilo koje svrhe, čak i komercijalne), pod uvjetom da jasno i vidljivo navedu autora, djelo i mjesto prve objave u ovom časopisu.
 3. Autori mogu sklopiti druge neisključive dogovore o prijenosu prava na distribuciju verzije rada objavljenog u časopisu Kairos (npr. stavljanje rada  u institucionalni repozitorij ili objavljivanje u knjizi), uz jasno i vidljivo navođenje njegove početne objave u ovom časopisu.
 4. Autori ne primaju autorske naknade ili druge nagrade za objavljivanje rada u časopisu Kairos. U slučaju tiskanog izdanja, autor prima besplatni primjerak u kojem je njegov rad objavljen.
Za preuzimanje dokumenta, desnim klikom miša na poveznicu odaberi Save link as...

Preuzmi Prijavu članka (.docx)

Preuzmi Prijavu članka (.pdf)