Treba li Crkva voljeti (Božji) svijet? Odgovor na sedmu točku Capetownskog iskaza o predanju

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.32862/k1.14.1.3

Treba li Crkva voljeti (Božji) svijet? Odgovor na sedmu točku Capetownskog iskaza o predanju

Gregory S. Thellman ; Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek

Puni tekst: pdf (245 KB) str. 53-71

Sažetak
Ovaj je rad odgovor na sedmu točku, podtočke A) i B) Capetownskog iskaza o predanju (CIOP), a cilj mu je pokušati odgovoriti na pitanje: “Je li ljubav pravilna kršćanska reakcija na stvorenje izvan ljudskog roda i/ili na ljudske narode i kulturu? Na temelju sažetka koncepcija kao što su ljubav i svijet u biblijskom tekstu, pokazujemo kako biblijska koncepcija ljubavi kategorično ističe duboku i brižnu posvećenost drugoj osobi unutar međuljudskih, odnosno odnosa između Boga i čovjeka. “Svijet” u Svetom pismu može imati pozitivno, neutralno ili negativno značenje, ovisno o pojmu i kontekstu, a kršćani pripadaju i posrnulom stvorenju koje iščekuje oslobođenje, kao i ljudskim narodima u kulturama koje su u grijehu i pobuni protiv Boga. Premda Biblija nigdje ne zapovijeda vjernicima da vole stvorenje izvan ljudskog roda niti kolektivne ljudske entitete kao što su narodi i kulture, kršćani mogu izraziti ljubav prema Bogu i bližnjemu u obliku brige za stvorenje i kao svoj doprinos kulturi na način koji će proslaviti Boga. Tako kršćani mogu “voljeti” stvorenje i kulturu, ali isključivo u zavisnosti od temeljne ljubavi usmjerene na Boga i bližnjega.

Ključne riječi
kršćanstvo; ljubav; svijet; stvorenje; kultura; novo stvorenje

Hrčak ID: 237393

URI
https://hrcak.srce.hr/237393