Ranjivost identiteta i pamćenja: Jasenovac, Ricoeur i smrt Boga

Pregledni rad
https://doi.org/10.32862/k1.12.1.4

Ranjivost identiteta i pamćenja: Jasenovac, Ricoeur i smrt Boga

Julijana Mladenovska-Tešija   ORCID icon orcid.org/0000-0001-5134-0724 ; Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek
Luka Đukić

Puni tekst: pdf (92 KB) str. 63-74

Sažetak
Ovaj je rad nastao kao rezultat diskusija koje su se vodile sa studentima Visokoga evanđeoskoga teološkog učilišta u Osijeku, u okviru kolegija Uvod u filozofiju. U radu su korišteni dijelovi eseja studenta Luke Đukića “Memorijalni centri: uloga pamćenja” koji su, u cilju dijaloga o ulozi pamćenja, umetnuti unutar teksta J. Mladenovske-Tešije. Cilj je rada ukazati na relevantnost Ricoeurova razmišljanja o pamćenju za evanđeoske kršćane, posebice imajući u vidu Kristovu smrti na Golgoti kao protunarativ.

Ključne riječi
Ricoeur; identitet; pamćenje; Isus Krist; trauma; uskrsnuće

Hrčak ID: 200244

URI
https://hrcak.srce.hr/200244