Volume 18, number 1 (2024)

Table of contents Full text
Patnja kao kvalifikacija za službu

(page 7-20)

Nathan Maroney
Original scientific paper

PDF
Kristologija u Evanđelju po Ivanu kao okidač za učeništvo

(page 21-43)

Ervin Budiselić
Review article

PDF
Model učeništva T4T

(page 45-54)

Josip Debeljuh
Professional paper

PDF
Uloga i (ne)potrebnost za tišinom u štovanju

(page 55-73)

Judita Paljević-Kraljik
Review article

PDF
Kršćani pred izazovima umjetne inteligencije

(page 75-93)

Stanko Jambrek
Esseys

PDF
Ligonier Ministries: Stanje u teologiji 2022

(page 97-106)

Stanko Jambrek
Other

PDF
David Brown. Zdrava crkva: Praktični priručnik za revitalizaciju crkve

(page 111-116)

Bernard Mikulić
Book review

PDF
Taras Barščevski. Aktualne teme biblijske teologije

(page 116-124)

Ervin Budiselić
Book review

PDF
Dane Ortlund. Krotak i ponizan: Ljubav Kristova srca prema grešnicima i patnicima

(page 124-127)

Mario Kushner
Book review

PDF
Danielle Treweek. The Meaning of Singleness: Retrieving an Eschatological Vision for the Contemporary Church

(page 128-131)

Perry Stepp
Book review

PDF
Joshua Iyadurai. Social Research Methods: For Students and Scholars of Theology and Religious Studies

(page 131-133)

Julijana Mladenovska-Tešija
Book review

PDF
Lidija Matošević. Petsto godina kasnije: Što nam je reformacija donijela, a što odnijela?

(page 134-138)

Dalibor Kraljik
Book review

PDF