Volume 17, number 2 (2023)

Table of contents Full text
Život Josipa Flavija i pitanje pouzdanosti njegovih djela

(page 111-140)

Boris Havel
Review article

PDF
Pripovijedanje o YHWH-inoj kraljevskoj vlasti u Psalmima

(page 141-153)

Mark W. Hamilton
Review article

PDF
O novijem književno-kritičkom pristupu biblijskoj poeziji

(page 155-168)

Krešimir Šimić
Review article

PDF
„Bezreligijska“ misija? — Promišljanje o mjestu tvorevine u misijskoj teologiji u hrvatskom kontekstu

(page 169-182)

Melody Wachsmuth
Review article

PDF
Jošuino putovanje učeništva

(page 183-191)

Daniel G. Oprean
Professional paper

PDF
Teologija učeništva J. I. Packera: Prema suvremenoj evanđeoskoj duhovnosti

(page 193-205)

Corneliu C. Simuț
Original scientific paper

PDF
Umjetna inteligencija: evanđeoska izjava načelâ

(page 209-220)

Other

PDF
Vishal Mangalwadi. Ova je Knjiga promijenila sve: Izvanredan utjecaj Biblije na naš svijet

(page 223-225)

Miroslav Balint-Feudvarski
Recenzija, prikaz

PDF
Ksenija Magda. Uvod u Novi zavjet 1: Evanđelja i Djela apostolska

(page 225-229)

Ervin Budiselić
Book review

PDF
Dennis Allen. The Disciple Dilemma

(page 229-232)

Jeremy Bohall
Book review

PDF
Ervin Budiselić. Učeništvo na Isusov način

(page 232-238)

Darko Mikulić
Book review

PDF
The 1662 Book of Common Prayer: International Edition

(page 238-242)

Miroslav Balint-Feudvarski
Book review

PDF
Timothy Keller. Forgive: Why Should I and Can I?

(page 242-246)

Matej Sakač
Book review

PDF