Teologija krštenja Duhom i darova Duha u misli Martyna Lloyda-Jonesa te njegove razlike, sličnosti i doprinosi u usporedbi s pentekostnim tumačenjem

Review article

https://doi.org/10.32862/k1.17.1.2

Teologija krštenja Duhom i darova Duha u misli Martyna Lloyda-Jonesa te njegove razlike, sličnosti i doprinosi u usporedbi s pentekostnim tumačenjem

Matej Sakač orcid id orcid.org/0009-0001-4363-9950 ; Evangelical Theological Seminary, Osijek

Full text: croatian pdf 172 Kb

page 21-38

Abstract

Članak se bavi teologijom krštenja Duhom Svetim u kontekstu pozicije Martyna Lloyda-Jonesa i pentekostnog pokreta Assemblies of God. Osim što članak obrađuje kratki povijesni i kontekstualni pregled teologije krštenja Duhom kod pentekostnog pokreta i Lloyda-Jonesa, također nam daje na uvid i njihove primarne naglaske. Obje skupine tvrde da je krštenje Duhom odvojeno iskustvo od novog rođenja, gdje Assemblies of God smatra da je bitno naglasiti da ono što se postiže krštenjem Duhom jest otvorenost za nova iskustva, posvećenje te govorenje u jezicima. Lloyd-Jones se slaže s tim, ali uz iznimku da je krštenje Duhom jednako pečaćenju vidljivom u Poslanici Efežanima, smatrajući pečaćenje inicijalnim znakom krštenja Duhom kao snažno osvjedočenje onog što već imamo (sinovstvo) te snažno iskustvo Božje ljubavi koje je pokretač za snažno propovijedanje i svjedočenje. Prema Lloydu-Jonesu njegovo tumačenje dara govorenja u jezicima jest različito od poimanja Assemblies of God. Jezici nisu nužno inicijalni znak krštenja Duhom, a njihova upotreba nije u kontroli čovjeka, već u vlasti suverenog djelovanja Duha. Članak pojašnjava ove razlike i sličnosti te poziva na dijalog i razmatranje misli Lloyda-Jonesa u njegovu doprinosu pentekostnoj teologiji krštenja Duhom.

Keywords

pentekostalizam, Martyn Lloyd-Jones, Assemblies of God, krštenje Duhom, glosolalija, Duh Sveti

Hrčak ID:

303873

URI

https://hrcak.srce.hr/303873