Promišljanja o dokumentu „Communio sanctorum: Toward a Theology of the Church as a Fellowship of Persons“ Petera Kuzmiča i Miroslava Volfa, u kontekstu dijaloga između Pentekostalne i Katoličke Crkve

Original scientific paper
https://doi.org/10.32862/k1.15.1.6

Promišljanja o dokumentu „Communio sanctorum: Toward a Theology of the Church as a Fellowship of Persons“ Petera Kuzmiča i Miroslava Volfa, u kontekstu dijaloga između Pentekostalne i Katoličke Crkve

Ciprian Gheorghe-Luca ; Faculty of Humanities and Social Sciences of the ‘Aurel Vlaicu’ University of Arad, Romania

Fulltext: pdf (134 KB) pages 93-109

Abstracts
Svrha je ovoga članka promišljanje o pentekostalnom načinu razumijevanja zajedništva svetih, slijedom kritičkog bavljenja eklezijalnom vizijom dvojice svjetskih pentekostalnih teologa iz postkomunističkih zemalja: Petra Kuzmiča i Miroslava Volfa. Članak se sastoji od tri dijela: u prvom je dijelu predstavljen kratak povijesni i teološki pregled doktrine communio sanctorum, sa svrhom uspostavljanja primjerenog konteksta za daljnja razmatranja te jasnog ukazivanja na korisnost razmišljanja o ovoj važnoj ekleziološkoj temi. Drugi dio donosi pregled dokumenta „Perspektive Koinoniae“ (Završno izvješće s Treće petogodišnjice pentekostalno-rimokatoličkog dijaloga), usredotočujući se na prvi krug razgovora (Riano, Italija, 1985.) koji su se odvijali na temu razumijevanja pojma communio sanctorum. U trećem dijelu, autor predstavlja i komentira dokument Kuzmiča i Volfa „Teologija Crkve kao zajedništva osoba“, koji predstavlja jedan od najranijih pokušaja artikuliranja pentekostalne ekleziologije temeljem poimanja communio sanctorum. Autor na kraju pokazuje kako ova ekleziološka vizija pomaže pri oblikovanju pentekostalne teologije javnoga društvenog života.

Keywords
communio sanctorum; pentekostalizam; ekleziologija; zajedništvo svetih; ekumenski dijalog; teologija javnoga društvenog života

Hrčak ID: 257883

URI
https://hrcak.srce.hr/257883