Društveno poslanje Crkve – pravoslavna i patristička gledišta

Pregledni rad
https://doi.org/10.32862/k1.13.2.5 

Društveno poslanje Crkve – pravoslavna i patristička gledišta

Sorinel Pătcaș ; „Aurel Vlaicu“ Sveučilište u Aradu

Puni tekst: pdf (74 KB) str. 247-254

Sažetak
Mnogi teolozi i sociolozi tvrde kako je za reafirmaciju socijalne i postmoderne izvorne čovjekove slike i sličnosti s Bogom potrebno čovjeka iznova pretvoriti u „cjelovitu osobu“, sa svim njegovim duhovnim, religijskim ili kulturnim potrebama, a za to je svakako potreban složen teološki pristup. Ova vrsta pristupa, poznata kao socijalna teologija, uključuje društvenu i teološku dimenziju u kalcedonskom jedinstvu te moralno regulira odnos čovjeka i društva, napose odnos između Crkve i modernog te postmodernog sekularnog društva.
Ovim izrazom Pravoslavna Crkva i teologija žele ponovno afirmirati društvenost, baš kao što „sekularizirana kultura doživljava ponovnu afirmaciju religije, koju je prenijela u sferu privatnosti ljudskoga života“; poziva na društveni dijalog, suradnju i uzajamnu odgovornost, sa svrhom afirmiranja „suvremenog pojedinca“.

Ključne riječi
poslanje; Crkva; socijalna teologija; crkveni oci; Pravoslavna Crkva

Hrčak ID: 228310

URI
https://hrcak.srce.hr/228310