Dokumenti

  1. Izjava otvorenog pristupa, licenca i autorskih prava
  2. Upute za autore
  3. Prijavni obrazac za “Kairos”
  4. Upute recenzentima
  5. Dokument o izdavačkoj etici