Biblija Plus

Biblija Plus Life Publishers International, Springfield, 2018., str. 1991. U 9. mjesecu 2018. godine, u izdanju Life Publisher Internationala, na naše je tržište izašla Biblija Plus. Biblija Plus, na izvornom jeziku Fire Bible, prvotnog naziva The Full Life Study Bible, predstavlja prvu Bibliju za proučavanje na hrvatskom jeziku. I dok su na Zapadu takvi alati mnogobrojni, kod nas u Hrvatskoj napokon…

Reading Moses Seeing Jesus: How the Torah Fulfils its Goal in Yeshua – Expanded Second Edition (Čitamo o Mojsiju, vidimo Isusa: Kako je Tora ispunila svoju svrhu u Ješui – prošireno drugo izdanje)

Seth D. Postell, Eitan Bar i Erez Soref Reading Moses Seeing Jesus: How the Torah Fulfils its Goal in Yeshua – Expanded Second Edition (Čitamo o Mojsiju, vidimo Isusa: Kako je Tora ispunila svoju svrhu u Ješui – prošireno drugo izdanje) ONE FOR ISRAEL Ministry, Southlake, TX, SAD, 2017, 128. Susretanje s knjigama, koje su napisali židovski Kristovi vjernici, može biti vrlo zanimljivo,…

Destroyer of the gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World (Uništavač bogova: Posebnost ranog kršćanstva u rimskom svijetu)

Larry W. Hurtado Destroyer of the gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World (Uništavač bogova: Posebnost ranog kršćanstva u rimskom svijetu) Waco, Texas, USA, Baylor University Press, 2016, 290. U svojoj najnovijoj knjizi, Larry W. Hurtado, profesor emeritus novozavjetnog jezika, književnosti i teologije na Sveučilištu u Edinburgu i član Kraljevskog udruženja iz Edinburga, razmatra posebnosti ranoga…

Reading the Bible with Rabbi Jesus (Čitanje Biblije s rabinom Isusom)

Lois Tverberg Reading the Bible with Rabbi Jesus (Čitanje Biblije s rabinom Isusom) Grand Rapids: Baker Books, 2018., str. 288. U siječnju 2018. god. izdavačka kuća Baker Books izdala je knjigu autorice Lois Tverberg pod nazivom Reading the Bible with Rabbi Jesus: How a Jewish Perspective Can transform Your Understanding. Ovo je još jedna knjiga o…

Odakle razmirice u brakovima?

Giorgio Grlj2   O temi iz naslova mogu govoriti ili iz svoga bogatog iskustva razmirica sa suprugom ili iz Riječi. Odabirem, dakako, ovo drugo. Zašto? Zato što mi nakon više desetljeća bračnoga života ta Riječ objašnjava razloge naših razmirica. Temu ću izložiti u tri dijela: Isusova dijagnoza, Tvrdo srce i Ego kao neprijatelj. 1. Isusova…

Uspjeh kroz neuspjeh: Lukin paradoksalni pogled na kršćansko poslanje Židovima

Alexandru Neagoe Sveučilište Zapad u Temišvaru, Rumunjska alexandru.neagoe@e-uvt.ro UDK 2-143;27-246 Izvorni znanstveni članak https://doi.org/10.32862/k1.12.2.5 Sažetak U ovom se članku analizira Lukino viđenje kršćanskog poslanja Židovima. Posebna se pozornost posvećuje pitanju može li se u bilo kojem smislu to poslanje smatrati uspješnim te treba li ga nastaviti u budućnosti. Predstavlja se ključna razlika između Lukina prikaza…

Božja pravednost: sposobnost življenja u svetosti

Dalia Matijević Udruga “Djela ljubavi” i Crkva Isusa iz Nazareta, Zagreb daliamatijevic@gmail.com UDK 27-1;2-184;2-426 Pregledni članak https://doi.org/10.32862/k1.12.2.4 Sažetak Svrha ovoga članka jest pružiti uvid u to do koje mjere naše poimanje koncepta dikaiosyne theou oblikuje način na koji sebe poimamo kao kršćane, koji predstavljaju Tijelo Kristovo i žive u svetosti. Pod snažnim utjecajem Poslanice Rimljanima razumijemo svetost…

Brak i bračne razmirice u Starom zavjetu

Danijel Berković Biblijski institut, Zagreb dberkovic@bizg.hr UDK 27-242;2-555 Izvorni znanstveni članak https://doi.org/10.32862/k1.12.2.3 Sažetak1 U uvodnom dijelu ovoga rada autor naglašava vrijednost i važnost narativnosti teksta Staroga zavjeta, prije svega da se istakne neposrednost i otvorenost u starozavjetnoj narativnosti, gdje se u obliku pripovijesti bez zadrške i sasvim otvoreno progovara o realnim životnim problemima. Slijedom toga…

Narativ i moralni diskurs o braku u Knjizi o Tobiji

Boris Beck1 Fakultet političkih znanosti Zagreb boris.beck@fpzg.hr UDK 27-245;2-555 Izvorni znanstveni članak https://doi.org/10.32862/k1.12.2.2 Sažetak2 Knjiga o Tobiji napisana je oko 3. st. pr. Kr. Kanonskom je smatraju katolici i pravoslavni, a protestanti i Židovi ne. Pripovijest nije historijska, nego fiktivna, vrlo dinamične fabule, pri čemu sadrži brojne pouke u starozavjetnom duhu, napose deuteronomističke teologije. Brak…

Uloga žene u židovskom braku u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi

Kotel DaDon1 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kdadon@gmail.com UDK:2-45; 2-555;26-4 Izvorni znanstveni članak https://doi.org/10.32862/k1.12.2.1 Sažetak Članak2je podijeljen u tri glavna dijela: prvi analizira ulogu žene u židovskom braku i razna pitanja koja su nerazdvojno vezana uz njezin status u judaizmu, kao što je društveni život, jednakost i poligamija. Drugi dio bavi se institucijom braka u…